Bright Wash Solo Baru

SPBU COCO 41.575.01 
Jalan Raya Solo Baru, Ds. Madegono 
Solo, Jawa Tengah.